Een klacht, wat nu?

U heeft een klacht? Dat is vervelend en die moet worden opgelost.
Graag ga ik met u in gesprek over uw klacht om samen naar een oplossing te zoeken. Vindt u het lastig om het bespreekbaar te maken dan kunt u er ook voor kiezen om het schriftelijk te doen. Uiteraard gaan we daarna samen in gesprek om te kijken of we de klacht kunnen oplossen.

Lukt het niet om er samen uit te komen dan ben ik via mijn beroepsvereniging NVST aangesloten bij een klachtenfunctionaris Quasir en bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en het onderzoeken van een oplossing. Uw therapeut wordt op de hoogte gesteld van het inschakelen van de klachtenfunctionaris.

Indien samen met de klachtenfunctionaris  geen oplossing wordt gevonden, kunt u terecht bij de geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het inschakelen hiervan. Een geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Het stappenplan bij een klacht:

  1. Ga altijd eerst het gesprek aan met uw therapeut
  2. Indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen
    Mailadres: bemiddeling@quasir.nl, tav. coördinator klachtenbemiddeling
    Telefoon: 085-4874012
    Post: Quasir, tav. coördinator klachtenbemiddeling, postbus 1021, 7940 KA in Meppel
  3. Indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris