Segmentale Reflex Therapie

Segmentale Reflex Therapie wordt toegepast bij chronische en zeer verspreide klachten in het lichaam, die ontstaan vanuit de wervelkolom. Het onderzoek en de behandeling wordt gedaan rondom de wervelkolom en het bekken. De technieken bestaan uit speciale Dry Needling technieken, mobilisaties van de wervelkolom, rek en Fascia mobilisatietechnieken en het ‘flossen’ van de zenuwvezels.
Klachten waar Segmentale Reflex Therapie wordt  ingezet zijn: chronische rugpijnen –  terugkomende spierklachten – whiplash – bekkenklachten – nek- en schouderklachten – hoofdpijnen – gewrichtsklachten – orgaanklachten (niet pathologisch) – en ander pijnklachten waarvan geen duidelijk oorzaak meer vindbaar is.
Metafoor voor de Segmentale Reflex Therapie

“Als de lamp in de kamer niet aangaat, kan het zijn dat de lamp kapot is. Deze kun je vervangen voor een nieuwe lamp. Als de lamp dan nog niet aangaat, moet je ook de lichtschakelaar nakijken of deze niet kapot is.”

De behandeling

De rug is naast een belangrijk diagnostische venster, ook te beschouwen als een therapeutische bedieningspaneel. Onderzoek van de rug wijst uit waar het bindweefsel (Fascia) in zijn mobiliteit is afgenomen, welke ruggenwervels (segmenten) supergevoelig zijn (gesensitiseerd) en de nabije rugspieren abnormaal gespannen (hypetoon) zijn. Er wordt onderzocht of deze gebieden een segmentale relatie (verbindende) heeft met de klachten van de spieren, huidgebieden, organen en gewrichten.

Het doel is om het bombardement van abnormale prikkelingen en irritaties te temperen. En daarmee de vicieuze cirkel’ van pijn te doorbreken. De abnormale signalen en irritaties komen vanuit de aangedane weefsels binnen op het corresponderende ruggenmergsegment. Dit heeft een negatieve werking op het centrale zenuwstelsel, hieruit kan een pijnklacht onderhoudende situatie ontstaan en een verlaging van de pijndrempel (centrale sensitisatie).

Vicieuze 'achtbaan' van pijnklachten

Kopie Boek: Segmentale verschijnselen. Ben van Cranenburgh. ISBN 978 90 368 0965 8
Kopie Boek: Segmentale verschijnselen. Ben van Cranenburgh. ISBN 978 90 368 0965 8

Korte uitleg over segmentale relaties

Alle weefsels in ons lichaam zijn voorzien van zenuwvezels met de taak om informatie te versturen en te ontvangen, om over te gaan tot de gewenste actie (bewust: bewegen / onbewust: hartslag verhogen). Deze zenuwen zijn afkomstig vanuit het centrale zenuwstelsel, deze treden uit het ruggenmerg ter hoogte van de wervelkolom. Elke zenuwvezel die uit de wervelkolom treed (segment) is verantwoordelijk voor een groter gebied, waar de informatie naartoe moet, of juist vandaan komt (segmentale relaties). Deze samenhang is al vanaf de embryonale ontwikkeling ontstaan en bepaald.

Een zenuwvezel die uit het ruggenmerg treed, heeft dus betrokkenheid met diverse delen van het lichaam:

  • De spieren (myotomen)
  • De huid (dermatomen)
  • Organen (viscerotomen)
  • Botten – gewrichten – banden/ligamenten (sclerotomen)
  • Zenuwweefsel (neurotomen)
  • Bloedvaten (angiotomen)

We spreken hier over een heel interessant en verbindend netwerk, wat het ook zeer ingewikkeld maakt. Als er dus prikkels ontstaan (gewenst of ongewenst) in een weefsel van het lichaam, dan komen de prikkels (als de prikkel sterk genoeg is) ook binnen op alle weefsels die segmentaal verbonden zijn met elkaar.

Voor de therapeut geeft dit juist weer de mogelijkheid om een gewenste prikkel (als deze hard genoeg is) te geven via de huid (dermatoom) door middel van bindweefselmassage of cupping – de spieren (myotomen) door middel van massage of Dry Needling – de gewrichten (sclerotomen) door middel van mobilisaties en manipulaties. Het interessante is dat er met elke techniek, altijd de Fascia (het bindweefsel) betrokken wordt.

De behandeling heeft dus een veel groter bereik dan alleen de plaats waar deze gegeven wordt!

Verhaal van een cliënt
“In 1993 werd er bij mij een lage rughernia geconstateerd, hierdoor had ik heel veel pijn en uitval van mijn rechter been. Na het herstel heb ik altijd nog een doof gevoel en minder beweeglijkheid en kracht gehad in mijn rechter voet. Ik ben bij Maarten geweest in 2018 en hij heeft dry needling toegepast op mijn been en speciale dry needle technieken op mijn rug. Ik had na de behandeling minder klachten in mijn rug en been, maar het meest bizarre was dat ik een paar dagen later mijn rechtervoet na 25 jaar beter kon bewegen! Dank je wel Maarten, je hebt me goed geholpen!!”

Hans uit Eindhoven, over Dry Needling en Segmentale Reflex Therapie

Meer informatie over reflex therapie aanvragen?

Heeft u nog meer vragen? Neem contact op.